Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Binh chủ kỳ hồn

讲述了蚩尤身为实力强大的兵主,肉身虽死但其神魂不散,传说千万年轮回后,人族中将有一人继承蚩尤兵主之魂一统山海界,打破黄帝设下的桎梏重返炎黄大陆。随着临海城一位名叫黎石的少年长大,兵主之魂显现,巫族和妖族暗流涌动,为称霸山海界正酝酿一场巨大的人间浩劫的故事。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-11-26 14:11:05,Update lần cuối2Tháng trước

连载:
更新至12集
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ