Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Truyện Tranh Sống Lại Tôi Là Thiên Thần Phần 1

Truyện Tranh Sống Lại Tôi Là Thiên Thần Phần 1

昊天仙帝, 又号“林昊天”,被人陷害轮回后,转世到了大武王朝一名叫做林缺的少年身上。林缺父亲早亡,一家被本家亲戚排斥,不得不搬离家族。虽处境艰难,却并不气馁。带着前世的记忆,林缺踏上了修行之途。修为进展神速,先后击败了圣火教中的赵彪,公孙泰两大高手,随着修为不断上升,无数强者接踵而至,林缺势如破竹,所向披靡!一举成为整个大武王朝最为璀璨的明星!

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-11-29 11:00:24,Update lần cuối2Tháng trước

连载:
更新至第32集
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ