Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Đánh bạc làm vua

Đánh bạc làm vua

崔珉植饰演由人生谷底反弹成赌场大亨,同命运对抗的斗士车武湜。熬过孤儿院、监狱、特殊部队嘅生活,再逃亡到菲律宾,赌到身无分文,史上最峰回路转的人生故事。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-12-22 00:03:53,Update lần cuối1Tháng trước

集数:
更新至03集
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u83
鱼乐M3U83
无尽3

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ