Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
H ươ ng vị nhân gian mùa 4

H ươ ng vị nhân gian mùa 4

Mùa thứ t ư lấy ng ũ cốc làm góc nhìn nhìn lại hành tinh mỹ vị của chúng ta, khai thác thể hiện bản đ ồ ẩm thực thế giới, từ trong ẩm thực khúc xạ ra trí tuệ ẩm thực các n ơ i trên thế giới và mặt đ ộc đ áo của cá tính ng ư ời Trung Quốc. Với viễn cảnh của toàn nhân loại, chúng ta sẽ nhìn khắp hành tinh, tìm kiếm những câu chuyện về sự cộng sinh giữa ng ũ cốc và con ng ư ời đ ang diễn ra trên toàn thế giới, sự va chạm giữa các món ă n đ a dạng và ng ũ cốc, qua những câu chuyện này chúng ta có thể thấy những huyền thoại về sự hình thành lẫn nhau giữa con ng ư ời và thực phẩm trong 10.000 n ă m kể từ khi nông nghiệp ra đ ời.

Mở rộng tất cả
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-11-25 19:00:46,Update lần cuối2Tháng trước

备注:
更新至01集
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
鱼乐M3U81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ