Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Trăng hồng

  在一次家庭聚餐中,艾瑞斯从她74 岁的父亲让那里得知,他希望75岁成为最后一个生日。荒谬的消息就像一记重拳,艾瑞斯根本没有看到它的到来。 随着父亲生日的临近,艾瑞斯也快要崩溃了,她决定跳出剧本。 她请了假,不经父亲的允许就搬来和父亲一起住,并试图强迫他回答一个对她很重要的问题:为什么? 似乎没有令人满意的答案,她决定寻找一种方式来处理她父亲的最后一个心愿。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-01-22 00:01:21,Update lần cuối14Ngày trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ