Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Quỷ thổi đèn Nam Hải Quy Khư

Quỷ thổi đèn Nam Hải Quy Khư

摸金校尉胡八一等人,在金盆洗手后协助友人明叔前往南海打捞珍珠,不料遭遇海难、坠入海底,却意外发现了一个沉没在海底的千年古国遗迹,他们在海底历经了重重艰险,最终团结合作战胜深海巨兽,并巧妙利用遗迹内的机关装置逃生

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-12-31 00:03:43,Update lần cuối1Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
鱼乐M3U81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ