Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Canada - Kiểm tra

讲述了10多年来一直为流浪狗服务的李孝利,为了见到用新家人的怀抱送往海外领养的狗而前往加拿大的旅程。 除了和狗狗们见面,还将公开享受久违旅行的样子。不仅是访问狗被领养家庭时接触到的加拿大各种城市,还将真实地描绘12天的旅程,享受被枫叶染红的加拿大晚秋和共15000公里的兜风、酒庄访问、冲浪、购物、露营等多种活动。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-12-28 00:01:43,Update lần cuối1Tháng trước

备注:
更新至20221224期
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
鱼乐M3U82
无尽2

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ