Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Chạy nhanh lên.

由于台风的肆虐,一辆运送化学品的运输车发生车祸,导致了有害气体扩散到整个海岛上。情急之际,退役军人萧风必须利用自己的能力和同为医生的苏月协助无辜市民躲避有害气体,帮助众人逃生。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-12-14 00:01:24,Update lần cuối1Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ