Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Người gửi thư, là ai?

Người gửi thư, là ai?

本作品是以某高中的国语教师,提议全班参加的“书信游戏”为开端的学园人性推理。这是每人一封,以匿名的方式给班上的某个人写真心话的信,信中有爱情告白、爆料等冲击性的内容。游戏的气氛出乎意料地热烈,学生们了解到同学们表里不一的一面,在争吵和互相帮助的过程中培养了友情。

Mở rộng tất cả
Cập nhật:

2022-12-16 00:02:00,Update lần cuối1Tháng trước

集数:
更新至第02集
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u82

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ