Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Con trai mắc kẹt trong lòng

Con trai mắc kẹt trong lòng

休·杰克曼和劳拉·邓恩将主演新片《儿子》(The Son),是热门冲奥片《困在时间里的父亲》导演佛罗莱恩·泽勒执导,依旧改编自他创作的同名戏剧,并同克里斯托弗·汉普顿一起写剧本。泽勒的“家庭三部曲”目前已经有两部影视化。 《父亲》探索老年痴呆症对情感的毁灭性影响,《儿子》则聚焦青少年抑郁症,讲述彼得(杰克曼)和新的伴侣及刚出生不久的孩子过着忙碌的生活,当前妻凯特(邓恩)带着他们处于青春期、充满困扰和愤怒的儿子尼古拉斯出现后,一切变得混乱不堪。 彼得努力成为一个更好的父亲,用亲密的家庭幸福时刻来帮助儿子,但尼古拉斯的状态让这个家庭走上了一条危险的道路,他们必须尽一切努力来维系团结一致的纽带。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-01-23 00:00:51,Update lần cuối13Ngày trước

备注:
TC
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
鱼乐M3U81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ