Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
13 người từ Kamakura

13 người từ Kamakura

Bộ phim trở thành câu chuyện về người cầm quyền thực tế của Nhật Bản khi Bắc Điều Nghĩa, con thứ hai của Mạc phủ Kamakura, người cầm quyền đời thứ hai của dân tộc quyền quý nước Y Đậu. Bộ phim được đặt tên theo chế độ hợp nghị mười ba người do Mạc phủ Kamakura thiết lập.

Mở rộng tất cả
Cập nhật:

2022-11-26 12:09:59,Update lần cuối2Tháng trước

备注:
更新至44集
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ