Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Lãnh thổ 2022

  随着巴西非原住民的到来,乌胡伊乌瓦瓦族(Uru-eu-wau-wau)土著居民的人口发生缩减,文化受到威胁。尽管对自己的热带雨林领土掌控着承诺中的自治权,他们却面临着破坏性伐木与采矿活动的非法入侵,以及最近在总统雅伊尔·博索纳罗等右翼政客的煽动下的土地侵占。随着森林滥砍滥伐的升级,这一利害关系已牵连着全球的命运。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-12-25 00:04:33,Update lần cuối1Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ