Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Kế hoạch 75

在不远的未来,日本的人口老龄化逐渐加剧。 政府认为当老人活到一定年龄后,就会变成一种对社会无用的负担,因此制定了“75计划”。这项计划的宗旨是为老年人提供一种能帮助他们自我了结的后勤和财务跟进服务。 75计划的候选人之一Michi、政府招募人Hiromu和一个年轻的菲律宾女护工Maria不得不共同面对一个致命的契约。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2022-12-25 00:05:07,Update lần cuối1Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
鱼乐M3U81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ