Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Sai Lầm Của Chúa 2022

Sai Lầm Của Chúa 2022

Alice作为私家调查员伪装成偏执病人进入一家精神病医院来收集关于一个内部人员离奇死亡案件的证据。不过她在医院的“疗养”期间所遇到的事情超乎了想象,而她的理智告诉她这一切背后必有文章。一段完全陌生又充满激情的故事即将展现在她面前。本电影改编自Torcuato Luca de Tena同名小说。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2022-12-16 00:03:54,Update lần cuối1Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ