Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Lời bài hát: Shining Days Season 2

Tìm kiếm các đ ại diện thanh niên (ca s ĩ, diễn viên, vận đ ộng viên, v.v.) sống một mình trong thành phố, ghi lại những chia sẻ về cuộc sống làm việc chân thực, đ áng yêu, lấp lánh của những ng ư ời trẻ tuổi trong thời đ ại mới, xây dựng mối liên kết tình cảm giữa họ, giữa họ và khán giả thông qua quan sát và thảo luận chủ đ ề trong nhà kho, đ ồng hành với nhau và phát triển cùng nhau.

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2022-11-25 18:53:08,Update lần cuối2Tháng trước

备注:
更新至20221125
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ