Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Tori và Lodgeta

一对“姐弟”移民欧洲,齐心面对困境与挑战。  小男孩托里(巴勃罗·希尔斯 饰)和少女洛奇塔(姆本杜·乔利 饰)孤身离开非洲前往比利时,冀盼能展开新生活。无依无靠的两人却因为偷渡他乡,无法顺利谋生,只得在收容所、黑市、餐厅等地辗转流浪。即便如此,年纪轻轻的他们还是想尽办法在陌生环境下辛苦生存,齐心合力面对新生活中的种种困难挑战,成为彼此的家人。他们深信,坚不可摧的友谊,终将战胜流亡的艰辛。然而,洛奇塔却因为证件问题,被关进种植场做工,日复一日的打压,加上姐弟俩的分开,让情况逐渐失控,一发不可收拾。

Mở rộng tất cả
Cập nhật:

2023-01-19 00:01:37,Update lần cuối19Ngày trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ