Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Khủng hoảng trực tiếp

Khủng hoảng trực tiếp

一个主持人接了一个电话,一个不知名的人威胁要在直播中杀死主持人的全家。为了拯救亲人,电台主持人将不得不玩一个生存游戏,而获胜的唯一方法就是找出罪犯的身份。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-01-07 00:02:02,Update lần cuối1Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
鱼乐M3U81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ