Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Lời bài hát: My Broken Truth

Lời bài hát: My Broken Truth

本片改编自平库waka的同名漫画,26岁的椎野智世从电视新闻中得知好友真理子去世的消息,真理子从学生时代开始就受到父亲的虐待,小椎决定为真理子做点什么。为了拯救真理子的灵魂,小椎决定夺走她的骨灰,展开一次特别的旅行。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-01-15 00:02:24,Update lần cuối21Ngày trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ