Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Xanh da trờicolor

以青少女情欲探索为主轴的《小蓝》是导演李怡芳首部剧情长片,本片从开拍即充满话题性。凭《该死的阿修罗》获金奖肯定的新生代女演员王渝萱,片中饰演懵懂的少女小蓝,她在海边与足球校草叶廷骐发生了第一次,但对方却将她的私密照外流,让小蓝平凡的校园生活瞬间崩解。她搞不清喜欢与性爱的界线,并踏上了一段探索自我的旅程。电影透过情欲描写,直视女性自我觉醒,是今年不容忽视的新导演代表。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-01-19 00:01:24,Update lần cuối17Ngày trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ