Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Lullaby 2022 Hoa Kỳ

Lullaby 2022 Hoa Kỳ

  本片改编于民间传说中。一位年轻母亲在一本古老的书中发现了摇篮曲,并很快将这首歌视为福气。但是当摇篮曲召唤古老的恶魔莉莉丝时,她的世界变成了一场噩梦。  这部电影基于亚历克斯·格林菲尔德(Alex Greenfield)和本·鲍威尔(Ben Powell)的电影剧本改编,并将于3月24日在多伦多开始拍摄。  Alcon Entertainment奖资助该项目。改片执行制片人有Carl Rogers, Scott Parish, Markus Goerg, Mikhail Nayfeld, Dick Hillenbrand, Jeff Bowler, John Lewis, Bret Saxon 和 Mark Holder。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-01-01 00:01:38,Update lần cuối1Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ