Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Trùm đêm

讲述了只在晚上才能看到东西的盲人针灸师偶然目击王世子的死亡,为揭露事实真相而孤军奋战的故事,刘海镇饰演了因丧子之痛而逐渐失去理智的国王,而柳俊烈则饰演了只有在晚上才能看到东西的盲人针灸师。

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2023-01-23 00:00:32,Update lần cuối13Ngày trước

备注:
HD人工中字
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
量子m3u81
鱼乐M3U81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ