Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Tắm lửa Peony

百花宴上代花王遥君在众仙眼前暴毙,陆续又有多位仙家被夺寿而亡。传说昆仑山巅有神殿云烟渡可典当一切换取万物,花仙白牡丹为求取真相前往云烟渡,遇到了辟邪神君。冬日开花命令在即,白牡丹不愿屈服逆时开花,遭受天罚,神君化作神兽貔貅吸江河湖海之水灭掉白牡丹身上的天劫雷火,二人因此相恋。白牡丹发现云烟渡的主人竟是一位与自己一模一样的女子,而神君也与此人有着千丝万缕的联系。百花宴上夺寿的真凶也蠢蠢欲动,谋划夺取云烟渡……

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2022-12-09 00:01:52,Update lần cuối2Tháng trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ