Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Lời bài hát: Meet You

Lời bài hát: Meet You

  汉字里的中国——一个巨大的文字世界,它可能比我们想象的更为庞大、悠然。这些字的背后有先人非凡的想象力和浪漫情怀,同时也蕴含着他们生活的智慧与哲学。本系列片共三季。第一季播出25集,每集一个汉字。主题分别为“天之下”“文明的缘起”“向何处去”“最初的生活”“世界还有它们”

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Diễn viên chính:
Cập nhật:

2023-01-16 00:04:12,Update lần cuối20Ngày trước

备注:
已完结
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ